Büyük Şehir yasası kapsamında 30 Mart 2014 Tarihinden sonra diğer Beldeler de olduğu gibi, Korualan kasabası da Hadim İlçesinin mahallesi oluyor. Bu tarihten itibaren Korualan kasabası değil,Korualan mahallesi diyeceğiz.Başka bir ifadeyle Kasaba’lı değil,Kaza’lı olacağız.
Hal böyle olunca;29 Mart 2014 yerel yönetim seçimlerinde Korualan’a Belediye başkanı değil,mahalle Muhtarı seçeceğiz.Büyük Şehir yasası ile birlikte başkanlık seçimi yok,başkanda yok.
Fakat!.. Korualan; olduğu gibi yerinde, İnsanları yerinde, Yolları, sokakları, ihtiyaç ve sorunları yerinde devam edecek. Bu ihtiyaç ve sorunları; Hadim İlçe merkezine , Konya büyük Şehir Belediye başkan ve idaresine,ilgili Devlet dairelerine iletecek ve irtibat kurarak ihtiyaç ve sorunların giderilmesi yönünde ilgi ve alakadar olacak kişi bundan böyle Muhtar olacaktır.
Bu Muhtar; mutlaka bilgili,ilkeli,becerikli,iradeli ve çalışkan sıfatlarına haiz bir kişi olması lazımdır.Aksi takdirde ;Bilgisiz,ilkesiz,beceriksiz,iradesiz,kendi iş ve telâşe lerinin esiri ve kölesi olan birisi olur ise;her türlü ihtiyaç ve sorun yerinde sayarak duracaktır.Bu da Halkımızın sıkıntılarına,mahallemizin geri kalmışlığına sebebiyet verecektir. 

Mezkur sebep ve nedenlerden dolayıdır ki; Ben Halil ŞİMŞEK Korualan mahallesi Muhtar adayı olduğumu tüm halkımızın hoşgörüsüne sığınarak ilan ediyorum.Mahallemiz Korualan’ın güzelliği,halkımızın refahı için Muhtar adayı olmak benden. Tercih,onay ve evet demek siz saygıdeğer halkımızdandır.Takdir yüce Rabbim’indir.

NEDEN MUHTAR ADAYI OLDUM ?..

Büyük Şehir yasası kapsamında 30 Mart 2014 Tarihinden sonra diğer Beldeler de olduğu gibi, Korualan kasabası da Hadim İlçesinin mahallesi oluyor. Bu tarihten itibaren Korualan kasabası değil,Korualan mahallesi diyeceğiz.Başka bir ifadeyle Kasaba’lı değil,Kaza’lı olacağız.
Hal böyle olunca;29 Mart 2014 yerel yönetim seçimlerinde Korualan’a Belediye başkanı değil,mahalle Muhtarı seçeceğiz.Büyük Şehir yasası ile birlikte başkanlık seçimi yok,başkanda yok.
Fakat!.. Korualan; olduğu gibi yerinde, İnsanları yerinde, Yolları, sokakları, ihtiyaç ve sorunları yerinde devam edecek. Bu ihtiyaç ve sorunları; Hadim İlçe merkezine , Konya büyük Şehir Belediye başkan ve idaresine,ilgili Devlet dairelerine iletecek ve irtibat kurarak ihtiyaç ve sorunların giderilmesi yönünde ilgi ve alakadar olacak kişi bundan böyle Muhtar olacaktır.
Bu Muhtar; mutlaka bilgili,ilkeli,becerikli,iradeli ve çalışkan sıfatlarına haiz bir kişi olması lazımdır.Aksi takdirde ;Bilgisiz,ilkesiz,beceriksiz,iradesiz,kendi iş ve telâşe lerinin esiri ve kölesi olan birisi olur ise;her türlü ihtiyaç ve sorun yerinde sayarak duracaktır.Bu da Halkımızın sıkıntılarına,mahallemizin geri kalmışlığına sebebiyet verecektir.

Mezkur sebep ve nedenlerden dolayıdır ki; Ben Halil ŞİMŞEK Korualan mahallesi Muhtar adayı olduğumu tüm halkımızın hoşgörüsüne sığınarak ilan ediyorum.Mahallemiz Korualan’ın güzelliği,halkımızın refahı için Muhtar adayı olmak benden.Tercih,onay ve evet demek siz saygıdeğer halkımızdandır.Takdir yüce Rabbim’indir.
Bakınız tevekkül ve inanç ile alakalı Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretleri ne güzel söylemiş:

"Hak, serleri hayr eyler,
Zannetme ki gayr eyler,
Ârif âni seyr eyler,
Mevlâ görelim n'eyler,
N'eylerse, güzel eyler...

Sen Hakk'a tevekkül kil
Tefvîz et ve râhat bul,
Sabr eyle ve râzi ol,
Mevlâ görelim n'eyler,
N'eylerse, güzel eyler                Hadim Korualan mahallesi Muhtar adayı Halil ŞİMŞEK
Devamini oku
08 Aralık 2013 Pazar gününü Halil ACAR,Hüseyin GÜDER,Yaşar BİLİR ve bendeniz Halil ŞİMŞEK Tarih ve kültür kokan antik kent Milas ve Söke Pirine’ye ayırdık.
   Söke Güllübahçe de bulunan Priene Antik (Yunan) Kenti ve Eski Güllübahçe olarak bilinen Rumlardan kalma Gelebeç Köyünü ve köyün içinde bulunan Aziz Nikolaos Kilisesi'ni görüp inceleme fırsatını yakalayıp bol bol fotoğraf çekimi gerçekleştirdik.
Gezi proğramımızı gerçekleştiren ve benim de gezme fırsatını bana bahşeden değerli dostlarıma can-ı gönülden teşekkür ederim.
Gördüğüm ve hakkında bilgi edindiğim antik kentlerin bilgilerini sizler ile paylaşırken,fotoğraflarını da aşağıda göstereceğim şekliyle birlikte izleme fırsatı bulacağız.İyi seyirler.

PRİENE (Güllübahçe - Söke)
Priene: Aydın ili Güllübahçe beldesi yakınındadır. Priene’de Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından kazı ve araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Varlığı M.Ö. 2. bin yılına kadar uzanan şehrin ilk kuruluşu hakkındaki bilgilerimiz hâlen varsayımlara dayanmaktadır. Helenistik dönem boyunca şehir Ptolemaic ve Seleucid Krallıklarının ve Pergamum Krallığı’nın yönetimi altına girdi. M.Ö. 133’de Pergamum Kralı II. Attalus’un ölümünden sonra toprakları kendi isteğiyle Roma’ya eklendi ve böylelikle Priene Roma egemenliğine altına girdi. Bizans döneminde şehir piskoposluktu. Bulgular İmparatorluğun çöküşüne kadar yerleşimin devam ettiğini kanıtlamaktadır. Bu dönemin sonunda ise, Priene tamamen terk edilmiştir.
Priene eski şehir plânlamacılığının en güzel örneğidir. Şehir, Miletli mimar Hippodamus tarafından geliştirilen “grid sistemi” ile inşa edilmiştir. Genellikle 3,5 metre genişlikte olan şehrin yan sokakları arazinin eğimli olması sebebiyle merdivenlidir. Resmi ve halka açık diğer binalar çoğunlukla bir bloğun tamamını kapsamaktadır ve şehir merkezinde yer alır. Bunlar arasında oldukça korunmuş olarak günümüze kadar gelen Athena Tapınağı (M.Ö. 4. yüzyıl), Tiyatro, Agora, Zeus Olympos Tapınağı, Bouleuterion (M.Ö. 150), 2 Gymnasion ve Demeter kutsal alanı bulunmaktadır. Şehrin, biri batıda diğer ikisi doğuda olmak üzere üç kapısı vardır. Priene’nin ana giriş kapısı olan “Doğu Kapısı”, taşlı kaldırımdan yapılmış uzun bir yokuş yoldan sonra ulaşılabilen Tiyatro sokağının kuzey doğusunda yer alır.

Prien Tarihi
Athena Tapınağı Priene
Antik çağın en büyük tarihçilerinden olan, aynı zamanda tarihin babası olarak bilinen "Anadolulu HEREDOT", kitabında bölge için şöyle der :
"Panionionda toplanan Iyonlar, kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü altına ve en güzel iklime sahip yörede kurmuşlardır. Güneyden başlayarak ilk kentleri Miletosdur; hemen sonra Myus ve Priene gelir..."
PRIENE
12 İyon kenti olan Milet, Priene, Myus, Efes, Kolophon, Eritrai, Klazomenai, Foça, Samos, Kios, Teos, ve Lebedosun meydana getirdikleri dini ve siyasi birliğin toplantı merkezi olan "Panionion", Prienenin sınırları içinde kalıyor ve buradaki törenleri Priene'liler yönetiyorlardı. Bu da Prienenin önemini arttırıyordu. Gerçekten de Milet, Didim ve Priene Antik Kentlerinin yer aldığı bölge, Anadolu'nun en güzel bölgelerinden birisidir.Priene'nin kelime anlamı"Hisar Yurdu" demektir. Priene kentinin ilk yerleşiminin nerede kurulduğu belli değildir. Kent M.Ö. 350 yillarina doğru bugünkü yerinde yeniden inşaa edilmiştir. Milet'li ünlü şehirci-mimar "Hippodamos"un, kendi adıyla anılan "Hippodamos Planı"na göre yeniden inşaa edilen bu kent, arkeolojide Hellenistik çağın en güzel kentlerinden biri olarak bilinir.

Günümüzden 2000 yıl önce Söke Ovası tamamen bir deniz, Bafa Gölü de bir koy şeklindeydi. Bu denizin kenarında Antik Çağın en güzel kentlerinden Priene yer alıyordu. Priene'liler denizcilikle uğraşıyorlardı. Kentin bilinen iki büyük limani vardır. Güneyinde yeralan "Naulochos" limanı en büyüğüdür.

M.Ö. 494 yılında İyon Birliği ile Persler arasında yapılan Lade Deniz Savaşı'na Priene'liler 12 gemi ile katılmışlardı. Savaş sonunda İyon donanması yenilgiye uğrayınca Milet ve Didyma gibi Priene kenti de yakılıp yıkıldı. Menderes Nehri'nin yavaş yavaş denizi doldurması sonucu bugün denizden epey uzaklaşmıştırEtrafın bataklık hale gelmesi ve deprem sonucunda 13. yy.'dan sonra tamamen terkedilmiştir. Ortaçağdan sonra bugünkü "Güllübahçe" kasabası'nın bulundugu yerde "Samson" adlı bir sehir olduğunu, Rum yerleşmesi zamanında kasabanın adının "Gelebeç" oldugunu biliyoruz.

Ayrıca M.Ö. 6.yy'da Priene'de antik çağın yedi bilgesinden birisi sayılan filozof ve hukukçu daha sonraları Kapadokya bölgesinde karşımıza çıkacak olan "Bias"ın çocukluğunu geçirdiği yerdir Priene. (Antik çağda bilim ve sanata yön veren yedi bilge şunlardır; Milet'li Thales, Priene'li Bias, Girit'li Epimenides, Atina'li Solon, Sparta'lı Khilon, Korint'li Periandros ve Syra'lı Pherekydes)
Priene'de kazılar 1765-1769 yılları arasında İngiliz'ler, 1895-1898 arasında Alman'lar tarafindan yapılmış; bulunan eserlerin çoğunluğu Almanya'ya götürülmüştür.
               
Athena Polias Tapınağı
    Pek çok yunan kentinde olduğu gibi, Priene`nin de ana tanrıçası Athena idi. Bu nedenle tanrıça `polis´ (şehir) kelimesinden türemiş olan `Polias´ ek adını taşımaktaydı.
    İskender M. Ö. 334`de tapınağın yapımına olasılıkla katkıda bulunmuş olup, tapınak inşası M.S. erken 1. yy`a dek sürmüştür.
İon düzenindeki tapınağın mimarı, Halikarnassos Mausoleumu`nun inşasındaki çalışmalarıyla ünlenmiş Pytheostur. Priene Athena Tapınağı, Vitruvius`un tapınaktan bahsetmesine bağlı olarak daha sonraki dönemlerde de ününü korumuş ve Avrupa mimarisini de etkilemiştir.
Basamak ve stylobattan oluşan kurvaturalı (yaklaşık 4 cm) alt kısım üzerinde, 12 m yüksekliğinde 6x11 adet sütun yükselmektedir. Sütun başlıkları ion düzenindeki çatıyı oluşturan arşitrav, yumurta ve diş sırası ile simayı taşımaktaydı. Sütun ile tapınak arasındaki galerinin tavanı mermer kasetlerle bezeliydi. Bunlardan birkaçına ait kirişler sağlam durumdadır. Cella ve pronaos gibi iç mekanların üst yapısı ise ahşap idi. Cellanın batı kısmında duran Athena Polias kült heykeli, Phidias`ın Atina`daki ünlü eseri Athena Parthenos`un bir kopyasıydı.
Tapınağın doğusundaki ön avlu zemin kaplama levhaları ile döşenmiştir. Bu alanda podyum üzerinde duran ve basamakla çıkılan bir sunak bulunmaktaydı. Tapınağın diğer üç yanı duvar ile çevriliydi. İon düzenindeki yarım sütunlar ve kabartmalı levhalarla bölünmüş olan tapınak duvarının levhalarında olasılıkla Apollon ve Musalar tasvir edilmişti.
   1868-69 yıllarında İngiliz kazıcılar tapınak duvarlarının bir insan boyu yükseklikte korunageldiği gözlemlemişlerdir.Ancak, sonraki yıllarda buradan taş alan köylülerin geriye bıraktıkları, temellerden pek fazla değildir.  

Telonia  (  Akropolis )
Kent yüksek bir kayalığın güney eteğindeki eğim üzerine yerleştirilmiştir. Yukarıda, dağın tepesinde antik çağda Telonia adı verilen akropolis yer alır. Telonia ’da bir garnizon vardı. Dört aylık bir dönem için seçilen komutanın, görev süresi içinde garnizondan ayrılması yasaktı. Dorukta savunma duvarının bazı parçalarından başka bir kalıntıya rastlanmamaktır. Buraya tırmananlar için en büyük ödül, tüm kenti ve Maiandros Nehri’nin  menderesler çizerek ufka doğru ilerlediği ovayı içine alan harika panoramayı görmektir. Yukarıya kayalığın sarp tarafındaki dar bir patikadan çıkılabilir. Patika her ne kadar tam anlamıyla tehlikeli değilse de yükseklikten etkilenenler için güçtür. Yolda bazı kaya kabartmaları ile heykel kaidelerinin bulunduğu, küçük ve sevimli bir kutsal yer ile karşılaşılır.  Bu yol son yıllarda tehlikeli bir durum almaya başlamıştır. Kendinizi riske atmadan biraz daha yorucu , uzun ama bir okadar da emniyetli arka patika yolu tercih etmenizi öneririz.

Priene`nin Konutları
  Kentin batı konutları, Hellenistik Dönem`in en iyi bilinen örnekleri arasındadır. Kentin kuruluşunu izleyen evrede, M.Ö. geç 4. yy ve 3. yy`da, eşit büyüklükte sekiz parsele bölünmüş (yak. 8,80 x 23, 50 m = 208 m2) bir insula modeli sözkonusuydu. Her bir parselde, aynı tipte prostaslı ev inşa edilmişti. Avlunun kuzeyinde oturma, güneyinde ise işlik mekanları bulunmaktaydı. Konutlar güney yamaç boyunca teras şeklinde sıralanmış olmalarından dolayı hem kış güneşini alıyor hem de yazın kuvvetli güneşinden korunuyordu.
  Evlere giriş avlu ve prostastan (ön mekan) sağlanıyordu. Yan tarafta ev sahibinin akşam davetlerini verdiği andron (selamlık) yer almaktaydı. Ön avlunun arkasında evin ana mekanı oikos ve bunun yanında bir mekan daha bulunuyordu. Konutlar daha geç bir zamanda ikinci bir kata sahiptiler. Şehrin kuruluşundan sonraki dönemlerde inşa edilmiş latrinaların varlığı henüz saptanamamıştır.
  Priene`de aynı tipte fakat daha büyük konutlar da bulunmaktaydı. Bu konutların başlangıçtaki planları, zamanla genişletilmeleri nedeniyle değişmiştir.23.12.2013
 
Anasınıfı Öğrencileri Gösteri Yaptı.

08 Haziran 2013 Cumartesi 21:43
anasinifi-ogrencileri-gosteri-yapti
06.06.2013 Perşembe günü Halk Eğitim Merkezi salonunda Anasınıfı Öğrencileri gösteri yaptılar.

 Proğram saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasından sonra başladı.Şenliğe İlçe kaymakamı sayın Mutlu   KÖKSAL,Garnizon Komutanı sayın Mehmet Can YAVAŞ,Cumhuriyet Başsavcısı sayın Asef YILDIRIM,Emniyet Amiri sayın Murat GELÖZ,İlçe Milli Eğitim Müdürü sayın Hüseyin AKYOL,İlçe Müftüsü Ahmet DEMİRELİlçe Sağlık Müdürü sayın Cemil KILÇ,Halk Eğitim Müdürü sayın Metin ÇİFTÇİ katıldılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü sayın Hüseyin AKYOL’bizzat ilgilenip organize ettiği Aşağı Hadim ve Merkez İlköğretim Okulu Anasınıfı Öğrencilerinin Yıl sonu Okul öncesi yapmış oldukları ürün ve eserleri sergilerken,çeşitli oyunların gösterisini de Halk Eğitim Merkezi salonunda ziyaretçilere sundu.
Aşağı Hadim İlköğretim Okulu Anasınıfı Öğretmeni SAYIN Ayşe ÖKSÜZALİ ve Merkez İlköğretim Okulu Anasınıfı Öğretmeni sayın Kezban PALTACI Öğrencilerini gayet güzel hazırlamışlar. İlçe Milli Eğitim Müdürü sayın Hüseyin AKYOL şenliğe gelen veli ve ziyaretçilerin hoşça vakit geçirmelerini dikkate alarak ve hiç Palyoça,Miki maus,şişme maskot görmemiş olan Öğrenci ve adaylarını eğlendirmek için Konyadan Palyoça,Miki maus,Şişme maskot getirterek, gösterilerinin izlenmesini sağlamış oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü sayın Hüseyin AKYOL’a, Öğretmenlerimize ve sevgili Öğrencilerimize teşekkür eder,Ülkemize ve Bölgemize hayırlı olmasını dilerim.Hatıp.06.06.2013 

Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

07 Haziran 2013 Cuma 10:07
mirac-kandiliniz-mubarek-olsun
Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden bir diğeri de Miraç kandili gecesidir.

 Hz. Muhammed'in şahsında ''insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku; varlığın özüne yol'' anlamına gelen Miraç Kandili, 5 Haziran Çarşamba günü kutlanacak. 
Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, üç ayların ilki olan recep ayına denk geliyor. Yani Miraç Kandili bu yıl 5 Haziran Çarşamba gününü 6 Haziran Perşembe"ye bağlayan geceye denk geliyor. 
İslam inancına göre, Hz. Muhammed, Miraç gecesi Cenab-ı Hakk'ın daveti üzerine Cebrail'in rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hz. Muhammed, yolculuğunda ''Burak'' adlı binekle seyahat etti.
Beş vakit namaz bu gece farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi de bu gecede verildi.
Bu gece, peygamberimizin bütün insanlığı temsilen Cenab-ı Hakkın yüksek huzurana kabulü anlamına gelen Miraç Gecesidir.

Hicri Recep AYının 27 gecesinin tanık olduğu bu 'Büyük Buluşma' bizlere insanın ilahi rızaya ve desteğe ulaştığı akıl ve idraki zorlayan nice üst dereceelre ulaşabileşeceğini gösterdiği gibi, mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmenin öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselişten her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini hatırlatmaktadır. Bu gecede farz kılınan ve bizzat Peygamberimizin tarafından mü'minlein miracı olarak nitelendiren namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder.
www.zirveikelam.com.ailesi olarak, tüm müslümanların üç aylarını şimdiden kutlar, Miraç Kandili gecesi yapılacak olan dua ve yakarışları Allah nezdinde kabul etsin dilekleriyle, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
 

Gezlevi'nin Hazinesi Uçuruldu

Gezlevi'nin Hazinesi Uçuruldu

03 Haziran 2013 Pazartesi 22:47
gezlevinin-hazinesi-ucuruldu
Yıllardır atalarımızın sahip çıktığı beyaz Elmas birdenbire uçup gitti.

Korualan Kasabasının Sugözü mevkisinde bulunan milyonlarca ton kapasitesinde beyaz madenden oluşan Tepecik,Korualan halkı için çok değerli,kıymetli ve önemli idi.
Yıllar boyu halkımız ihtiyaç duydukça,lüzum hasıl oldukça,Ev yapacağında,Tarlasının başına su getirmek için Ark yapacağında veya Derelerinin üzerine bir geçiş köprüsü yapacağında,hatta ve hatta; Okul, Cami,Çeşme yapımında gerekli olduğunda ilk baş vuracağı yer beyaz maden(Beyazelmas) madeninin bulunduğu Yenice ve Sugözü mevkisindeki Kum ocakları idi.
Ama şimdi bu kıymetli maden ocağı yok!. Çünki;İbrahim AKMAZ idaresindeki Korualan Belediyesi; sözde! hiçbir karşılık almadan, Korualan ve halkı için pazarlık yapmadan, meccanen, bedava imzayı basmışlar ve Efe inşaat diye bildiğimiz işletme sahibine altın tepsi içerisisnde sunum yapmışlar!.
Hayret ki,ne hayret!!! Saf,aklı ermez dediğimiz birisine ey kişi bana bir sepet Kiraz bul getir veya şu benim Bavulu Otobüs Terminaline götür deseniz ve karşılığında ücret almadan yaparmı?Yapmaaaz!.


Peki;Saf ve aklı ermez kişi karşılıksız bu ve buna benzer hizmeti yapmaz da,Korualan Belediyesi; Korualan halkının,senin benim hakkım olan,tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan bu ocağı neden verdi,koşa koşa,güle oynaya hiçbir özrü ve mecburiyeti olmadığı halde; neden imzayı bastı?
Bu veriş karşılığında Hazine,Orman,Özel idare ücretini aldı ve karşılığında yetkili amirleri imzayı attı.

Ey Korualan Belediye Başkanı, Korualan halkı adına soruyorum, ses ver,cevap ver!Sen neye imza attın?Korualan ve halkı için bir şey istemedin ve almadın bunu biliyoruz.Kendin için bir şeyler aldınmı,almadınmı?

İki yıldan beri Korualanın madeni,beyazelması gitti,gidiyor ve on yıl boyunca da sizlerin sayesinde maalesef gidecek.Yenice ve Sugözündeki çiftçilerimizin Kiraz ağaçlarını düşündünmü?Çalışmaktan bitap düşen İnsanlarımızın yarım saatliğine uzandığında araba gürültüsünden kafasına ses bombası indiğinden haberin varmı?Tozdan zarar görecek sebze ve meyveleri kim ödeyecek, aklına gelip kafa yordunmu, Yarın bir Römork kum alacak İnsanımız alamayınca,vicdanın sızlamayacakmı?
Ben yaptım oldu mantığını bırak,Allah rızası için kendini düşündüğüyün binde biri kadar da halkı düşün.Olmazmı,olmazmı,olmazmı?

Hülâsa;Beyazelmas,GİTTİ,GİDİYOR,ON YIL DAHA GİDECEK!!!...

Korualan halkının olan bitenleri düşünüp değerlendirmesi,olaylardan ders çıkarması,bir daha ileriki yaşamlarında nedamet duymaması dileğiyle okurlarıma selam ve saygılar sunarım.Hatıp.03.06.2013

19 Mayıs Bayramı Kutlandı

19 Mayıs Bayramı Kutlandı

23 Mayıs 2013 Perşembe 22:56
19-mayis-bayrami-kutlandi
Hadim Korualan Çok proğramlı Lise’sinde de Atatürkü anma Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı.


Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır..

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesinden sonra Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı adını almıştır.Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Üzerinde "Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına" yazan ve "Sevgi Bayrağı" olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilir. Daha sonra bayrak, Cumhurbaşkanına sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun'dan yola çıkarılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den sonra, 19 Mayıs törenlerinde, Ankara'da Cumhurbaşkanına sunulur. Cumhuriyet'le yaşıt olan bu kutlamalar sadece Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla Ankara'da gerçekleşmekle sınırlı kalmaz, ülke genelinde kutlanır.
Bu cümleden olarak,Hadim Korualan Çok proğramlı Lise’sinde de Atatürkü anma Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı.Hadim Korualan Çok Proğramlı Lise Bahçesindeki kutlamalara,saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması ile başlandı.Okul Müdürü sayın Tufan ACAR’ın günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasından sonra Öğrenciler tarafından okunan şiirleri takiben Piyes,Halk oyunu ve Spor hareketlerinin akabinde ödül töreni ile kutlamalar son buldu.Saygıdeğer Öğretmenlerimiz ve sevgili Öğrencilerimiz Bayramınız kutlu olsun.Hatıp.19 Mayıs 2013

Dostluk Ve Kardeşlik Pilavı İçin Yufka

15 Mayıs 2013 Çarşamba 17:27
dostluk-ve-kardeslik-pilavi-icin-yufka
buluştuk. Kuşadası Hadimliler Derneğinin Onuncusunu düzenlemiş oldukları geleneksel Dostluk ve Kardeşlik Pilav gününde
 Korualan Kasabasında yaşayan hemşehrilerimiz ile Cennet Vatanımızın değişik yerlerinde özellikle Kuşadasında yaşayan hemşehrilerimiz,Kuşadasında faaliyet gösteren Hadimliler Derneğinin Onuncusunu düzenlemiş oldukları dostluk ve kardeşlik Pilav günü sebebiyle Yılda bir kere de olsa bir araya gelinerek muhabbet sevgi ve kardeşlik içerisinde hoşça bir gün geçirildi.
Kuşadasının idari ve siyasi kadrolarını orada gördüğümüz gibi,Korualan’ın çevre komşu Belediye Başkanlarını da gördük.Tââ Akdeniz Bölgesinden hemşehrimiz,Torosların gezginlerinden arkadaşım Hasan SAYIN bey de burada idi.Kendilerine şükranlarımı sunarım.
Hemşehrilerimizin bu etkinliğine Korualan Belediyesi 10 Mayıs 2013 Cuma günü bir otobüs kaldırmış olup,Pilav gününde bulunan hemşehrilerimiz bilahere;eş dost,hısım akraba ziyaretlerinide gönüllerine göre yaptıktan sonra,14 Mayıs 2013 Salı günü Kuşadasından ayrılmışlardır.
Daha önceden yapılan Yufka Ekmekler,Cumartesi günü Bayanlar tarafından sulanarak Pazar günki Pilav gününde yenilmek üzere hazır hale getirilmiştir.Dernek yönetimine,maddi ve manevi yardımda bulunan hemşerilerimize, Dostlarımıza, yardımcı olan diğer bayanlara teşekkür eder saygılar sunarım. Hatıp.15.05.2013

Not:Dernek yönetiminden sayın Behçet ÇETİNKAYA, Geçmiş Yıllara göre;Pilav gününe iştirakın azlığını,parasal yardımların azaldığını,Yufka ve diğer hizmetlerde bedenen çalışanların adedinin düştüğünü üzülerek dile getirmiştir.(Defter kayıtlarını inceledim.Doğru)Bu hususlar ile ilgili ilgili müsbet veya menfi görüşlerinizi açıkça belirtirseniz,Sitemizde sorunun giderilmesi ile alakalı makale hazırlayarak sorunlara çözüm bulmaya çalışacağım.

SÖYLEYİN!.. SUÇLU KİM ?.

05 Mayıs 2013 Pazar 22:43
soyleyin-suclu-kim-
Korualan Kasabasında ‘’Dere Islahı ve Taşkın Koruma’’ Projesi uygulandı.Projeyi bir inşaat firması aldı ve yaklaşık dört ay gibi bir sürede tamamlandı.

 Belediye Başkanlığımız daha önce yapılan müracaatı takip ederek yapılması yönünde girişimlerini devam ettirdi.Proje onaylandı.İhaleye sokuldu.Ve Çelik inşaat firması Dere ıslahı ve Taşkın koruma çalışmasını yaklaşık dört ay gibi bir zamanda yaparak Kasabamızdan ayrıldı. Devletimize, ilgili birimlere, müracaat edip takip edenlere teşekkür ederim.
Proje nasıldı, ne şekilde yapılacaktı,şartları neydi,Yapılırken ve yapıldıktan sonra nelere dikkat edilip yarine getirilecek ? Ben dahil, hiçbir vatandaşımızın bilgisi yoktur. Belediye Başkanlığı tarafından hiçbir bilgilendirme yapılmamıştır.Bundan dolayıdır ki;Müteahhit giderken arkasında bir çok sorun ve eksiklik bırakmıştır.
Şöyle ki; Vatandaşımızın ekili ve dikili Tarlasını ağır yük Kamyonları ile çiğnediği halde, bazı komşuların Tarlalarını yumuşatmamış ve döktüğü Taşları kaldırmayarak temizlememiştir.
2-Derelerin etrafında bırakılan Yolların girişini düzenlemeyerek geçiş için düzenli ve elverişli hale getirmemiştir.
3-Meşhur Yürek  Pınarını kapatmış,iş sonunda eskisinden daha güzel yapacağım dediği halde,oradaki vatandaşın Tarlasında koca bir çukur açarak Taşlarla dolu bir halde bırakmıştır.


4-Derelerin çevresindeki Yolları, Çakıl dökerek düzelteceğim dediği halde,düzeltmemiştir.(Şimdi Belediye kendi vasıtası ile kum döküp düzeltmeye çalışıyor.Kimin görevi? (Müteahhit ile Başkanın arasındaki ilişkiyi bilmiyoruz)
5-Derelerin duvarlarını yaparken lazım olan malzemeleri taşımak için Lisenin sahasının direklerini ve tellerini söküp kaldırırken,Lise Müdürü bunu yıkıyorsunuz ne olacak dediğinde,Başkanla görüştüm iş bitince yapacağız dediği halde ve Başkana sorulduğunda giderken yapacak dediği halde,yapmadan perişan halde bırakıp gitmiştir.
6-Dere yatakları temizlenerek derinleştirileceği yerde,doldurulup askıya alınmış,Dere Tarlalardan yukarıda kalmıştır.Bu sebep ile,Mezar Köprüsünden İlice mevkisine doğru giderken sol taraftaki Tarlalar aşağıda oldukları için su birikintisi oluşmuş ve Kiraz ağaçları kurumaya başlamıştır.
Kiraz ağaçlarından elde edeceği gelirleri kaybedecek olan vatandaşlarımızın zararını kim karşılayacak? Su ve balçıktan dolayı ekemediği Patates ve Fasülyesini kim ödeyecek? Lisemizin bozulan sahasını kim yapacak? Evet söyleyin kim bu zararları telafi edecek? Belediye Başkanımı,Müteahhit mi,bu işi teslim alan merci mi? Kim,Kim,Kim???.
Bütün bu saymaya çalıştığım hususların giderilmesini, Devletimizin milyarlar harcayarak yaptırdığı hizmetin boşa gitmeden zararsız bir şekilde vatandaşımıza ulaştırılmasını, diğer hizmetlerin yapımında bu aksaklıklara dikkat edilerek göz önünde bulundurulmasını,bu husus ile ilişkili kişi ve kuruluşların açıklama yapmalarını diler,saygılar sunarım.Hatıp.05.05.2013 
29 Kasım 2013 Cuma günü www.siristat.com admini sayın Yakup Çetin ve muhtereme Annesi Ayşe Çetin hanımefendiyi ailecek ziyaret ettim.Ziyaretimiz sırasında dostlarımdan sayın Hüseyin Dumru bey ailecek katıldılar.Bozkır ve Ülke gündemi hakkında uzunca sohbet ettik.Kendilerine teşekkür ederim.
30 Kasım 2013 Cumartesi akşamüzeri Cellobası ve Arpalık yaylalarında bulunan Topal namıyla meşhur Mustafa Güneş ile Vezir çoban(Hüseyin Kaba)yı arkadaşlarımızdan Sert Ramazan ve sert hasan ile birlikte ziyaret ettik.

01 Aralık 2013 Pazar günü Kasabamız halkından Fahriye Tarhan halamın ziyaretinde bulunarak hayır dualarını  aldım. Allah cümlemize yaşlılarımızın duasını nasip etsin.Oğlu İsmail ve kızı Fatma hanıma annelerine karşı yaptıkları hizmetlerinin sevabını bereketlendirsin.
Yine aynı gün içerisinde emekli Tahsildar küçük Hasan Budak evinin önüne kazan kurdurarak Aşûre pişirtti ve çevredeki komşularına dağıttırdı.Allah kabul etsin.

İsmail Çatak amcamız yağan yağmurun ardından gönene gelen Toprağa bazı yeyecek maddelerini ekmek için evinin önünde eşi Selvi ablam ile birlikte çalışma yaparlarken selam verip kolay gelsin dileklerinde bulundum.Evinin içine davet ederek onlar yorgunluk,ben ise ziyaret çayı içtim.Allah ikramlarını kabul etsin.

Kasabamız halkından Keziban Yanar (Mahmut Keziban)ın kızı Sümeyye hanım ve damadı Hüseyin bey izin ve tatillerini bitirerek Karaman’a döndüler.Kendilerine hayırlı yolculuklar dilerim.
Veysel Güder ve Ali Uysal ustalar kendilerine has yapı tekniği uygulayarak Süleyman Bircanın evinin yapımını bitirmek üzereler.Ustalarımıza kolay gelsin,İnşaatta ziyaret ettiğimiz Ehliman ablaya ve evlatlarına Allah güle güle hayırlısından oturmak nasip etsin.

Hasan Hüseyin Tarçın amcaya hasta ziyaretinde bulundum Ümmü Hala ve kendisi karşılarına sevgili Peygamberimizin veda hutbesi Levhasını almışlar içindeki uyarıları hem okuyorlar ve hemde hallerine şükrederek Peygamberimizden şefaat diliyorlar.Ziyaretlerinde bulunmam hasebiyle de bana bol bol dua ettiler.Allah kendisine acil şifalar versin.

Bu Pazar günü son olarak Berber Hatice kızı ve komşuları ile beraber kışlık yufka ekmek yapıyorlardı,kolay gelsin dileklerimi ilettim.Mis gibi tüten yağlı ekmekten ikram ettiler,onu da geçmişlerinin ruhuna hediye ederek afiyetle yedim.Allah kolaylık ve bereket versin.
Kuşadasından Baba ocağına iş ve ziyaret için gelen Adaşım Halil Acar ile birlikte sucu Mehmet amcayı ziyaret ettik.Kendisinin sağlığı ve neşesi gayet güzel.Allah bu güzelliği daim etsin.

Gezlevide üç günlük hareket bunlardan ibaret.İnşallah ileriki günlerde diğer köylülerimin ziyaretinde bulunarak sizleri haberdar ederim.İyi seyirler.Hatıp.01.12.2013
    

   Tüm Fotoğraflar İçin Tıklayınız!!!

Arama Kutusu

Ziyaretçi Defteri

Oku Yaz

Şimdi Reklamlar...

Son Yorumlar

Karikatür Köşesi

Web Sayacı

Yandex.Metrica
Teman�n tum haklari saklidir - Korualan Gezlevi Haber Kültür ve Bilgi Web Sitesi: Aralık 2013
Anarsik CocukDavut Erarslan