TEFRİKA , PARÇALANMA, DOĞRUDAN AYRILMA ZARARLIDIR!..
   Dinimiz birlik ve beraberliği emretmiş , tefrikayı haram kılmıştır. İhtilaf ve çekişme ayrılığı, darmadağın bir hale gelmeyi ve neticede esarete, felakete ve izmihlale düşmeyi hazırlar. Birlik ve beraberlik; şuurlu   olanların şiârıdır. Akl-ı selim sahiplerinin takip edecekleri yol budur.
   Dini, kitabı, kıblesi ve gâyesi bir, peygamberi aynı, Allah’ı bir olan islam yolcuları için çekişme, didişme kur’ânın ruhuna aykırıdır. Âzami müşterekte birleşmesi kabil iken, asgari müşterekte bile anlaşamayan, şirazesi dağılmış kitap formaları gibi perişan olan insanlar, ancak düşmanlarının galibiyetine zemin hazırlamış olurlar.
   Tefrikanın peşinden koşarken hürriyeti elinden alınmış ve zürriyeti bozulmuş milletler, diğer insanlar için ibret dersi olmalıdır. Onların batış ve felaketinden ibret almayanlar, gelecekteki nesillere ibret teşkil edecek felaketlere uğrarlar.
   Cenab-ı Hak buyuruyor ki: ’’Siz kendilerine apaçık deliller, âyetler  geldikten sonra parçalanıp ayrılanlar, ihtilâfa düşenler gibi olmayın. İşte onlar(ın hali);en büyük azab onlarındır’’Âl-i İmran suresi 105.
   Kahraman ecdadımız böyle iz’ansız mıydı, onlar ayrılık sevdasına düşerek bizim, islam Âleminin uğradığı bu perişan hale gelmişler miydi, onların arasında birlik bağları bu derece tarümar olmuş muydu?
   Bir tarafta kavmiyet taassubu, diğer tarafta İslamiyetin tahakkuku birlikte yürüyemez. İki gaye tanıyan ve güden kimse, birini diğerinden üstün tutacaktır. Allah-ü Teâla bir göğüste iki kalb yaratmamıştır. Bir gönülde iki gayenin yaşaması imkansız dır. İnsan gayeye ulaşabilmek için, ona aşk derecesinde bağlanmak mecburiyetindedir. Allah-ü Teâla buyuruyor ki: ’’Hepiniz, toptan sımsıkı Allah’ın ipine sarılın. Parçalanıp ayrılmayın’’  Al-i İmran 103
   Bizim ihtilâfa düşmemizden mezardaki ecdadımızın kemikleri sızlar, ruhları rencide olur. Başında akıl cevheri bulunan müminler, vatanın selameti ve islam izzeti için birlik ve beraberliği zaruri görür. Aksi halde ne vatan ne can kalır.

   Bu ulvi ve kudsi dâva ve mücadelesinde bizlere öncülük eden lider ve komutanımızın kadir ve kıymetini bilelim ve takdir edelim. Saygılarımla. 16.12.2015

Hiç yorum yok:

Arama Kutusu

Ziyaretçi Defteri

Oku Yaz

Şimdi Reklamlar...

Son Yorumlar

Karikatür Köşesi

Web Sayacı

Yandex.Metrica
Teman�n tum haklari saklidir - Korualan Gezlevi Haber Kültür ve Bilgi Web Sitesi: TEFRİKA , PARÇALANMA, DOĞRUDAN AYRILMA ZARARLIDIR
Anarsik CocukDavut Erarslan